De God van liefde

De God van liefde

Op een ochtend kwam ik in de kerk en normaal gesproken zitten wij altijd in het midden maar aangezien het daar vol was, gingen wij naast een mevrouw zitten die rechts van ons zat. Nu bleek dat zij een profetie wilde doorgeven,  omdat de Heer wilde spreken tegen iemand in ons midden. Welke woorden sprak de Heer in de gemeente waar ik kom? En wat voor impact hebben die woorden gehad? Lees je de profetie met mij mee?

“Mijn kind, ik weet van die ...weg die je gaat. De stormen die in je leven woeden. De sombere dagen die zich aaneen rijgen. De weg zo ver en zo lang lijkt. Zoals die bladeren van de bomen werden gerukt, zo vervlogen je dromen. En niemand kan die pijn en strijd ten volle meevoelen want alleen je eigen hart kent je diepste verdriet maar weet één ding: Ik zal je nooit begeven, Ik zal je nooit verlaten. Want boven de wind en het geraas van de storm daar troon ik geweldig in den hoge. Ik ken diepste roerselen van je hart. Ik loop naast je op die eenzame dag. Mijn lieve kind, kom dichter bij Mij en luister. Zie je ginds de regenboog door de takken heen? Ergens schijnt de zon, de storm gaat voorbij. Hoor je de wind van mijn geest in de boomkruinen? Ik ben dichtbij en geef je nieuwe kracht. Hoor je mijn fluisterende stem aan je oor? Ik hou van jou, je bent nooit alleen. Zoals de zon doorbreekt door de wolken en de natuur weer een ander aanzien geeft, zo wil ik met al mijn warmte en liefde doorbreken in jouw duisternis. Ik ben de God van oudsher die de storm en de winden gebood te zwijgen en stil te zijn. En het werd volkomen stil. Dat wonder wil ik in jouw leven doen. Vergeet mijn roepstem deze ochtend niet. Geloof dat ik bij machte ben alles te veranderen. Want: Ruwe stormen mogen woeden, alles om je heen zij nacht God jouw God zal je behoeden God houdt voor jouw heil de wacht."

Deze profetie veranderde mijn leven

Ik zal je in het kort wat delen hoe deze profetie mijn leven heeft veranderd. Als 18 jarig meisje startte ik mijn eigen onderneming. Na 1 jaar bleven mijn omzetten dalen en dalen. Financieel stortte ik volledig in. Ik raakte mijn droom kwijt, Het hebben van een eigen zaak in de mode wat een schuld van 22000 euro met zich meebracht.

Daarnaast had ik een relatie met een moslim, deze liep op de klippen, ik woonde destijds in het westen van het land en mijn familie in Friesland. Ik was alleen. Niemand die er voor mij was. Op een avond was ik aan het rijden in mijn auto, het waaide hard, het was moeilijk om de auto in bedwang te kunnen houden, Tranen vloeiden en vloeiden.. Toen ik mijn tranen had afgeveegd en ik uit de auto stapte, voelde ik en zag ik dat God de storm en de wind tot stilte had gebracht. Het was volkomen stil! Gelijk herinnerde God mij aan Zijn roepstem die ochtend in de kerk.

Op een ochtend toen ik bij de Alpha Cursus zat, totaal afgeleid, de andere cursisten waren druk in gesprek maar ik niet. Ik keek naar buiten en wat zag ik? Een regenboog tussen de takken. Ik dacht bij mijzelf dit kan toch niet waar zijn, wederom herinnerde God mij aan Zijn roepstem. Vanaf dat moment leerde ik op de Heer te vertrouwen en dat het Zijn woorden waren die ochtend in de kerk.

Zo wil God in jouw leven een wonder doen en dit zijn ook de woorden die God uitspreekt naar Zijn kinderen. Want wij dienen een God van trouw, die je vast houdt in welke situatie je ook verkeert, God houdt voor jouw heil de wacht! Hij is bij machte om alles te veranderen. Wij hebben een relatie met een God van heel dicht bij, die ons diepste verlangen kent, die ons hart kent, die weet wat er in ons omgaat, met welke pijn we omgaan. We zijn Zijn kinderen. Hij houdt van ons. God kent het diepst van je hart, Hij wacht op je en vraagt of hij de Heer van je leven mag worden. Hij wil met ons mee wandelen naar de verlossing, naar de bevrijding. En die bevrijding is in Jezus Christus, die jou heeft bevrijd van de dood!  

Freedom in Christ

Wanneer ik het nu over bevrijding heb wil ik met jullie mee gaan naar het team waar ik deel van mag zijn. Die ook het prachtige woord bevrijding gebruikt: Freedom in Christ. Vrijheid in Christus Jezus! Wat wil ons team bereiken? Wie willen we bereiken en hoe willen we hen bereiken?

Stichting Freedom in Christ heeft als doel de Liefde van Jezus te brengen in de wereld. Op dit moment hebben we drie peilers in ons werk; zending, jongeren en evangelisatie. Een ieder die persoonlijk bijdraagt aan de stichting heeft of vindt zijn of haar manier van aanbidding en gehoorzaamheid aan God. Omdat ik in het evangelisatie gedeelte zit, sta ik te popelen om jou iets te vertellen over ons werk voor de Heer.

De mensen die in het evangelisatie team zitten ervaren een diep verlangen om over de Heer te vertellen. Wat zegt Jezus over het verkondigen van het evangelie? In Marcus 16:15 zegt Jezus” Gaat heen in heel de wereld en verkondig het evangelie aan alle schepselen” En in vers 20 gingen de discipelen op weg om het goede nieuws bekend te maken. En wat mij vooral aanspreekt is dat er in staat: “De Heer hielp hen daarbij”. Jezus verlangt van ons dat we uit stappen in geloof, Dat we volledig op Hem vertrouwen, dat we niet langer zeggen, maar ikkk??? Nee ik kan dat niet. De Heer gelooft in jou en lees dan nogmaals het vers: De Heer hielp hen daarbij. Wij als evangelisten doen het ook zeker niet op eigen kracht! De Heer helpt ons hierbij. God wil jou ook als een bruikbaar instrument gebruiken. Wil jij ook meebouwen aan het Koninkrijk van God? Laten we met z’n allen de straat op gaan, van God zijn grootheid zingen en daarna het Goede nieuws brengen door de mensen een prachtige roos aan te bieden namens de Heer! Getuigen van Zijn Liefde.

Wij hebben op 22 Februari een Flashmob in Capelle, Ben jij er bij!?

Joke Koopman
Freedom in Christ evangelisatie

Vragenrubriek


Vragen van Christenen

Vragen van andere lezers en antwoorden van onze deskundigen. Of stel zelf je vraag in onze vragenrubriek


Christelijke E-Books


Vragen van Christenen

Lees gratis christelijke E-Books via onze website.