ChristenInfo.nl, de nieuwe christelijke site.

ChristenInfo.nl, de nieuwe christelijke site.

Informatie en ondersteuning voor wie niet of wel christelijk is. Gratis eBooks. Prachtig, en wat mij betreft mogen er zo veel mogelijk van dergelijke sites bestaan. Als zo’n website om bijdragen vraagt, help ik graag mee. Als een van de eerste columnisten wil ik graag een startschot geven door in te zoomen op de genoemde interkerkelijkheid.

Interkerkelijk

De site stelt zich interkerkelijk op. Niet afhankelijk van één bepaalde stroming, één bepaald kerkgenootschap. Terecht. In een tijd waarin steeds minder Nederlanders zich christen noemen, kunnen we ons niet meer in ons eigen clubje verschuilen. Onze eigen clubjes worden namelijk steeds kleiner en zwakker. En door die nood gaan we elkaar meer opzoeken. Zo kan de kerkelijke nood toch nog een deugd voor de christenen worden! Internet is de plek bij uitstek waar zo’n eenheid in verscheidenheid ontstaat.

Veelkleurigheid

Volgens mij zijn christenen vanaf het begin al ‘interkerkelijk’. Dat is iets bijzonders. Het christendom komt voort uit het (toen ook al veelkleurige!) Jodendom. Jezus Christus liet daar als Godgezondene een uniek licht op schijnen. In die Geest begonnen zijn volgelingen te schrijven aan wat nu het Nieuwe Testament heet.

Er ontstonden diverse gemeenten, allemaal rond de naam van Jezus, maar veelkleurig. Uiteindelijk werd gezamenlijk door een meerderheid gekozen voor één Bijbel, één canon. Eén Bijbel , maar wel in twee Testamenten. In 66 boeken. Eén verhaal over Jezus, maar dan wel in 4 Evangeliën. Omdat we elkaars verhaal over Jezus nodig hebben om het Grote Verhaal in het oog te houden. Als veelkleurig getuigenis van een veelkleurig God.

Zo ontstaat er ook een veelkleurig christendom “omdat God heel verschillende mensen aan elkaar geeft, om samen Zijn koninkrijk op te bouwen. Of we dat nu leuk, makkelijk of juist ingewikkeld vinden, we horen bij elkaar doordat we ons aan de beweging rond die gekruisigde rabbi uit Nazareth hebben verbonden.” (zoals Karel Smouter dit deze week verwoordde midden in een felle discussie)

Eenheid

Spannend is dan, dat deze nieuwe website wél nog eisen stelt. Er is wel veelkleurigheid, maar geen willekeur. Schrijvers moeten de goddelijkheid van Jezus en zijn verlossing van onze zonden belijden. Bijdragen worden getoetst aan de Bijbel.

De website wil dus in zeker opzicht wel kleur bekennen. Ik vind het begrijpelijk. Maar, zoals gezegd, ook spannend. Want eenvoudig is het niet, dat toetsen aan de Bijbel. Welk onderdeel, aspect, boek uit de Bijbel? En spreekt de Bijbel wel eenduidig over elk onderwerp? Zo ja, kunnen wij mensen dat helder onderscheiden? En de grote woorden van ons geloof – Jezus’ verlossing, Jezus’ goddelijkheid - ik onderschrijf ze, zeker, maar het blijven mysteries. Mysteries met zó’n grote betekenis, dat wij het altijd maar voor een deel zullen vatten. Dat we moeten beseffen dat ons begrip van deze zaken altijd ten dele is. Ik wens deze website dan ook veel wijsheid toe in het bewaren van de veelkleurigheid, én in het bekennen van kleur; de kleur van Christus, die we samen proberen waar te nemen, waar we samen iets van proberen te weerspiegelen, ook op internet!

Vragenrubriek


Vragen van Christenen

Vragen van andere lezers en antwoorden van onze deskundigen. Of stel zelf je vraag in onze vragenrubriek


Christelijke E-Books


Vragen van Christenen

Lees gratis christelijke E-Books via onze website.