Over Christeninfo.nl

Missie van Christeninfo

In de hele wereld zijn er verschillende kerkstromingen. Zo is dit nooit door de Here Jezus bedoeld. Met deze website staan we dan ook buiten de diverse kerkstromingen en stellen ons dan ook interkerkelijk op. Dit doen we door de bijbel centraal te stellen.

In de afgelopen 2000 jaar zijn er diverse theorieën bedacht rondom de inhoud van de bijbel. Veel van deze theorieën gaan echter in tegen de letterlijke tekst. Onze missie is dan ook dat onze lezers zelf weer de bijbel gaan lezen en aan de Here Jezus vragen om uitleg door de Heilige Geest. De kracht van het woord die dan vrijkomt verandert levens. Deze krachten wensen wij voor iedereen.

Disclaimer

De evenementen die we op onze website vermelden zijn of ingediend door organisatoren, of door ons overgenomen van het internet. Het is voor ons onmogelijk om de complete inhoud van een evenement te checken. Christeninfo.nl geeft met het plaatsen van een evenement dan ook geen waarde oordeel hierover.

Vragenrubriek


Vragen van Christenen

Vragen van andere lezers en antwoorden van onze deskundigen. Of stel zelf je vraag in onze vragenrubriek


Christelijke E-Books


Vragen van Christenen

Lees gratis christelijke E-Books via onze website.