Waarom Christeninfo.nl

Waarom Christeninfo.nl?

Veel mensen worstelen met hun geloof. Ze weten vaak niet wat wel en wat niet mag. Ze weten vaak niet bij welke kerk ze thuis horen. Ook komt het voor dat mensen in de kerk luisteren naar de voorganger, alles klakkeloos aannemen en hetgeen ze geleerd is niet nazoeken in de bijbel.

Simpelweg het zuivere woord van God

Met deze website wilen we proberen om het zuivere woord van God te koppelen aan alledaagse zaken. De bijbel is uitgesproken over veel zaken. Vaak wordt het woord uitgelegd alsgof het er staat in een soort codetaal. Wij willen via deze website juist de zuiverheid laten klinken.

Vragenrubriek


Vragen van Christenen

Vragen van andere lezers en antwoorden van onze deskundigen. Of stel zelf je vraag in onze vragenrubriek


Christelijke E-Books


Vragen van Christenen

Lees gratis christelijke E-Books via onze website.