Help mee met Christeninfo.nl

Wij kunnen je hulp goed gebruiken

Christeninfo.nl staat op dit moment in de kinderschoenen, maar we willen groeien om mensen te kunnen helpen in hun geloof. Voel jij je ook geroepen anderen te helpen?

We zouden je er graag bij hebben als vrijwilliger. Wel staat voor ons hoog in het vaandel dat we onafhankelijk blijven van welke kerkstroming ook. Natuurlijk heeft de kerkstroming waar jij toe behoord invloed op hoe je over bepaalde geloofzaken denkt, dit is ook niet erg, maar het is niet de bedoeling dat dit teveel doorklinkt in wat je schrijft. Desondanks mag je best kritisch zijn, maar onderbouw dit wel met bijbelse feiten.

Wij kunnen op dit moment jouw hulp gebruiken voor de volgende zaken:

Vragen beantwoorden in onze vragenrubriek

Binnenkort opent onze vragenrubriek. Bezoekers van deze website kunnen vragen insturen. Deze vragen komen binnen via een apart emailadres. Indien jij denkt de vraagsteller te kunnen helpen, dan kun je de vraag online plaatsen en de vraagsteller en vele bezoekers helpen met een deskundig antwoord.

Meld je aan via redactie@christeninfo.nl

Je visie geven als columnist

Wij zoeken veel columnisten voor deze website. Omdat we platform onafhankelijk zijn, zoeken we voorgangers, pastors, dominees, oudsten, ouderlingen, diakenen, schrijvers of sprekers uit alle mogelijke kerkstromingen. Vereiste is wel dat de kerkstroming de goddelijkheid van de Here Jezus onderkent en beleid dat Hij is gestorven voor onze zonden.

Meld je aan via redactie@christeninfo.nl

Geef je getuigenis

Heb jij iets bijzonder meegemaakt door ingrijpen van de Here Jezus? Of vind je het heel bijzonder dat je tot geloof bent gekomen? Deel je ervaring, hoe groot of hoe klein ook. Hier kun je andere mensen mee helpen. Het is leuk als je een foto van jezelf en wat persoonlijke gegevens meestuurt met je getuigenis, maar uiteraard mag het ook anoniem.

Geef je getuigenis via redactie@christeninfo.nl 

Vragenrubriek


Vragen van Christenen

Vragen van andere lezers en antwoorden van onze deskundigen. Of stel zelf je vraag in onze vragenrubriek


Christelijke E-Books


Vragen van Christenen

Lees gratis christelijke E-Books via onze website.