Welke kerk is nu de juiste?

Welke kerk is nu de juiste?

Dit antwoord is onmogelijk te geven. Alle kerkstromingen op een rijtje zetten en tegen de bijbel aanhouden is ook niet te doen. Het zijn er veel te veel. Ook is het wel zo praktisch om een kerkgemeente te vinden die een beetje in de buurt is. Hoogstwaarschijnlijk vind je niet alle kerkstromingen bij jou in de buurt.

De belangrijkste punten waar een kerk aan moet voldoen.

Hiervan is op hoofdlijnen wel een overzicht te geven. Toch zijn er altijd wel details te vinden die wat minder kloppen. Desalniettemin is het handig om de volgende vragen tegen de kerk aan te houden:

  • Heeft de kerk als grondslag de Goddelijkheid van de Here Jezus?
  • Is er in de kerk duidelijk iets te merken van de Heilige Geest zoals vermeld wordt in de bijbel?
  • Vormt de kerk echt een gemeente? Of is het allemaal slechte vrijblijvend?
  • Gaat de preek niet in tegen het zuivere woord van God?
  • Legt de kerk wetten op die niet goed te toetsen zijn aan de bijbel?
  • Word er op een bijbelse manier gedoopt?
  • Staat God boven alles? Dus ook echt boven de traditie of de eigen ik?
  • Wordt de bijbel volledig letterlijk genomen?

De enige betrouwbare toets, is de toets aan de bijbel.

Of je in de juiste kerk zit kan je allen te weten komen door heel nauwkeurig alles aan de bijbel te toetsen. Erg belangrijk is in dit geval dat erook echt getoetst wordt aan de tekst in de bijbel en niet aan de uitleg die je hebt gekregen over de bijbel. Iedere bijbeluitleg van wie dan ook is gekleurd. Dit wil niet direct zeggen dat iedere bijbeluitleg onbetrouwbaar is, maar je moet alle informatie toetsen aan de bijbel.

Wat als de kerk onbijbels is?

Bestaan er onbijbelse kerken? Helaas wel, al gebruiken voor zover ik weet alle kerken de bijbel. Nu kan ieder persoon hoe gelovig ook, een foutje maken. Dit is niet onbijbels. Een mensenlijk foutje, is iets anders dan leugens in de leer van de kerk. Leugens in de kerk zijn vaak niet zo makkelijk te ontmaskeren. Een goede leugen bevat vaak een klein stukje waarheid. Aangezien de bijbel één en al waarheid is, bevat dus iedere kerkelijke leugen ook een deel waarheid.

Gebed helpt om vast te stellen of een kerk echt onbijbels bezig is. Oordeel zeker niet te snel en wees voorzichtig. Wellicht hebben de leidinggevenden van de kerk zelf niet door dat ze fout zitten. Indien je een gesprek hierover aangaat, zorg dat waar je over wilt praten, dat je het goed hebt getoetst aan de bijbel. Ga alleen een gesprek aan met de leidinggevenden. Mocht de kerk echt een hele foute leer verkondigen, kan het een overweging zijn om dit binnen de gemeente ter sprake te brengen. Doe dit dan met open vizier richting iedereen in de gemeente en blijf bij de bijbel. Meestal wordt hier echter niets mee bereikt en is het beter om op zoek te gaan naar een gemeente die dichter bij de bijbel staat.