Verschillen in lofprijzing

Verschillen in lofprijzing

De vorm waarin de lofprijzing wordt geuit verschilt in veel kerken. Dit gaat zelfs zover dat de ene kerk de andere er soms om verketterd. De vraag is, of dit terecht is. In directe zin zegt de bijbel weinig over lofprijzing. In indirecte zin kunnen we er best veel over vinden.

Als we de verschillende soorten kerkliederen gaan ontleden, dan kunnen we twee uitersten waarnemen. Aan de ene kant de psalmen die op hele noten worden gezongen onder begeleiding van een orgel, aan de andere kant vinden we opwekkingsliederen die worden begeleid door drums en gitaar. In veel gevallen staan mensen ook te dansen en met opgeheven handen in de kerk.

Welke vorm van lofprijzing wordt door de Here Jezus gewaardeerd?

Wat verwacht de Here Jezus van ons als het op lofprijzing aankomt? In de eerste plaats dat we hem prijzen met ons hele hart. Dit lijkt makkelijk, maar is het niet. Als we namelijk zingen voor God, zingen we wel voor de allerhoogste en de allerheiligste. De heiligheid van God is niet zomaar iets. Het is bijna niet uit te leggen, ik ben ervan overtuigd dat niemand op aarde de grote heiligheid van God kan bevatten. De grote heiligheid van God vraagt van ons dus een enorm respect. Het grootst mogelijk respect dat in ons is, dienen we te geven aan God, maar daarnaast ook de grootst mogelijke liefde. Liefde uit zich vaak ook in een vorm van enthousiasme.

Een gebeurtenis uit de bijbel die we kunnen betrekken op lofprijzing:

Onder gejuich en stoten op de ramshoorn brachten David en de Israëlieten de ark van de HEER de berg op. Toen de ark de Davidsburcht werd binnengedragen, stond Michal, de dochter van Saul, al op de uitkijk bij haar venster. Ze zag koning David dansen en springen voor de HEER, en haar hart vulde zich met minachting. De ark van de HEER werd neergezet in de tent die David ervoor had opgericht, en David bracht de HEERbrandoffers en vredeoffers. Na afloop daarvan zegende hij het volk in de naam van de HEER van de hemelse machten. Aan heel het volk, aan alle aanwezige Israëlieten, zowel de mannen als de vrouwen, liet hij brood, gedroogde dadels en rozijnen uitdelen. Daarna ging iedereen naar huis. Ook David ging naar huis, om zijn familie en bedienden te zegenen. Michal kwam hem tegemoet en zei: ‘De koning van Israël heeft zich vandaag wel bijzonder waardig gedragen! Als de eerste de beste dwaas heeft hij zich voor de ogen van zijn slavinnen en onderdanen ontbloot!’ David antwoordde: ‘Dat deed ik voor de HEER, die mij heeft aangesteld als vorst over het volk van de HEER, over Israël, en mij zo heeft verkozen boven jouw vader en heel zijn familie; voor de HEER danste ik! En al zou ik me nog erger vernederen, al zou ik me zelfs in mijn eigen ogen verlagen, dan nog zou ik in aanzien staan bij de slavinnen over wie je spreekt.’ Michal, de dochter van Saul, zou kinderloos blijven tot op de dag van haar dood. (2 Sam 6 vers 15 en 23)

We lezen hier dat Koning David aan het dansen en springen was. Michal minachte David hierom en werd hierdoor onvruchtbaar. We kunnen dus hieruit wel concluderen dat de Here het haat als een vorm van lofprijzing door mensen wordt afgewezen. Laten we hier dus voorzichtig mee zijn. Dat enthousiasme voor God wenselijk is kunnen we hier ook lezen. Hier is dus beslist niets mis mee.

Verschillen in muzieksmaak, dus ook in lofprijzingssmaak.

Mensen hebben een verschillende muzieksmaak. Deze smaak zit enerzijds in onze genen, anderzijds vormt deze zich door muzikale opvoeding en gewenning. Dit is ook de reden dat veel mensen dezelfde muziek gelijktijdig als hun favoriet zien.

We kunnen dus stellen dat er muziek is die bij je past. Het is best aannemelijk dat het prijzen van God met je hele hart het beste gaat met de muziek waar je van houd. Engelen kunnen ook muziek maken en waarschijnlijk honderd keer beter dan wij. Voor de beste muziek gaat God waarschijnlijk naar de engelen. We zullen waarschijnlijk niet op onze muzikale kwaliteiten door God worden beoordeeld. Waar God wel naar zal kijken zijn de intenties en de liefde waarmee we hem lofprijzen. Laten deze in de eerste plaats volstrekt in orde zijn.

Verschillen tussen psalmen en opwekkingsliederen.

Ook tekstueel verschillen psalmen en opwekkingsliederen behoorlijk. Wat zing je en waarom? Ken de liederen en weet wat je zingt. Je gelooft in de bijbel, want dit is het feilloze woord van God. Misschien niet tot in elk detail, ken je de bijbel ook, of ben je bezig deze te leren kennen. Ken ook de liederen die in jouw kerk voorkomen en toets deze aan de bijbel. Daarnaast denk ik dat het van belang is dat muziek niet lichtzinnig wordt. Dit kan gebeuren als de melodie erg mooi is, maar het was lastig om een goede tekst er kloppend in te krijgen. Hierdoor worden teksten nog weleens verbouwd. Of dit heel erg is weet ik niet, maar toets of het een heilige God waardig is.

Ook is de vraag belangrijk of je muziek maakt voor jezelf en andere mensen, of dat je dit doet voor God. In sommige kerken lijkt muziek weleens net iets teveel gebruikt te worden alsof er een popconcert plaatsvindt. Christelijke muziek gebracht als een popconcert an sich hoeft nog niet eens zo verkeerd te zijn, maar dan moet het wel met een gelovig hart gebracht worden.

Laat alle muziek in de kerk ter ere zijn van God. Dit kan alleen met een hart vol liefde en vreugde.