Veranderingen door de Heilige Geest

Veranderingen door de Heilige Geest

De Heilige Geest kan mensen veranderen. Hij kan en wil je opvoeden. Vooral in de tegenwoordige tijd zijn er veel mensen die naar christenen kijken als mensen die niets mogen en wel erg ongelukkig moeten zijn. Toch ben ik van mening dat christen zijn juist gelukkig maakt.

Er zijn inderdaad kerken die voorschrijven wat je wel en niet mag doen. Of dit terecht of onterecht is, is hierin geen discussie, maar als de Heilige Geest zijn wil oplegt is het een stuk prettiger. Ondanks dat vleselijke verleidingen blijven bestaan zolang we op aarde zijn, kan de Heilige Geest onze behoefte af laten nemen voor vleselijke verleidingen. Er is op deze wijze veel minder strijd in ons leven en we ervaren de liefde van God bij het maken van keuzes.

Ook kerken kunnen veranderd worden door de Heilige Geest

Ook de kerk kan veranderd worden door de Heilige Geest. Er vinden wonderbaarlijke genezingen plaats, waardoor er een einde komt aan de tergende jarenlange ellende van veel mensen, de gemeente gaat zich barmhartiger opstellen en kan aan ongelovigen het verschil laten zien wat het christendom maakt.

Is de Heilige Geest aanwezig in jouw kerk?

God wil graag zijn Heilige Geest geven. Deze is namelijk bestemd voor de gemeente van de Here Jezus Christus. God staat klaar hem te geven. Ik heb me vaak afgevraagd waarom er op de ene plaats meer aanwezigheid van de Heilige Geest lijkt te zijn en op de andere plaats minder. De belofte is tenslotte voor ons allemaal.

De Heilige Geest toelaten in je leven.

Uit persoonlijke ervaring zeg ik dat je zelf kan kiezen of je de Heilige Geest toelaat. Als je dit niet doet, zal hij zich ook niet manifesteren. Ook beklemmende kerkwetten die door mensen zijn gemaakt en niet door God, kunnen manifestaties van de Heilige Geest tegengaan. Daarnaast is het belangrijk dat het zuivere woord van God klinkt in de kerk. God wil zijn woord namelijk graag bevestigen.

Een kerk waar de Heilige Geest geen rol krijgt, is niet de kerk die God wil. Een kerk waar manifestaties van de Heilige Geest worden gesimuleerd ook niet. Het is dus belangrijk dit te toetsen.