Spreken in tongen

Spreken in tongen, iets van nu?

Veel kerkgangers kunnen tegenwoordig niet meer in tongen spreken. Sterker nog, ik denk dat er veel kerken zijn waar erg vreemd opgekeken zou worden als iemand van de gemeente zegt over deze gave te beschikken. Dit terwijl er in het boek Handelingen veel waarde aan werd gegeven. In de brieven van Paulus ook, al maakt hij ook duidelijk dat de gave met beleid en in een bepaalde orde gebruikt dient te worden.

Waarom is de gave van tongentaal in veel kerken verdwenen? Er staat nergens in de bijbel dat dit op termijn zou gebeuren. In de bijbel staat dat de gave van tongentaal pas verdwijnt als het volmaakte(wederkomst van de Here Jezus) gekomen is(1 Korinthiërs 13 vers 10). Voor de discipelen was klanktaal een instrument om te meten of mensen de Heilige Geest hadden ontvangen. Ook staat nergens in de bijbel dat tongentaal voor een select groepje  is. Het zou erg kort door de bocht zijn om te roepen dat mensen die niet in tongen spreken, de Heilige Geest dus niet hebben ontvangen, waarschijnlijk zit het een heel stuk genuanceerder in elkaar. Tongentaal kun je toelaten en blokkeren. Doordat grote groepen mensen in deze tijd tongentaal als raar zouden bestempelen, zou het weleens zo kunnen zijn dat mensen het bewust of onbewust blokkeren vanwege sociale druk, of gebrek aan kerkelijke opleiding. Mensen beschikken wellicht over de gave, maar weten het zelf niet.

Spreken in tongen is om jezelf te stichten

Toch is het vreemd dat er wel gepreekt wordt uit het boek Handelingen, pinksteren gevierd wordt, maar de gave van tongentaal niet verwacht wordt. Zonder vast te stellen of de gave van tongentaal essentiëel is, moeten we concluderen dat er op dit punt een duidelijk verschil is tussen de bijbel en veel kerken van nu. Er zijn geen bijbelse gronden om te kunnen onderbouwen waarom tongentaal niet meer voor zou komen. Verschillende voorgangers zeggen dat tongentaal niet voor deze tijd is, of dat het slechts een belangrijk teken was voor 2000 jaar geleden. Hierover is de bijbel erg duidelijk. De functie van tongentaal is niet om een teken te geven, maar om jezelf te stichten. Gave van tongentaal is dus een grote zegen. Een zegen die volgens het onfeilbare woord van God ook voor nu is.

Simulatie van tongentaal

Naast kerken waar tongentaal niet voorkomt, zijn er ook kerken waar dit mijns inziens gesimuleerd wordt. Imitatie van een gave van de Heilige Geest. In mijn ogen een behoorlijk serieuze zaak. Ik ben er zelfs van overtuigd dat veel mensen die tongentaal simuleren zichzelf hier niet bewust van zijn. In veel van deze kerken wordt tongentaal gezien als noodzakelijk. Spreek je niet in tongen, heb je blijkbaar de Heilige Geest niet ontvangen. Of dit waar of niet waar is, kan ik niet beoordelen, maar feit is dat dit uitgangspunt een behoorlijke sociale druk zet.

Oefenen met spreken in tongen, is dat van God?

Ook heb ik wel gehoord van kerken waar mensen in groepjes oefenen met het spreken in tongen. Gemeenteleden die deze “gave” nog niet bezitten wordt het voorgedaan en langzaam leren deze mensen van hun medemensen hoe ze in tongen moeten spreken. Dat dit niet van de Heilige Geest is, behoeft geen toelichting.

Tongentaal hoort erbij volgens de bijbel. Ook nu

Bijbels gezien kunnen we stellen dat tongentaal erbij hoort. Of het een essentiële gave is wordt niet verteld. Ik houd het erop dat het een zegen is, een geschenk van God. Als u iemand een geschenk geeft en de begunstigde maakt geen gebruik van uw met zorg uitgekozen cadeau, dan zou u dat waarschijnlijk niet erg waarderen. Streven naar de gave tongentaal is mijns inziens belangrijk, maar ik denk dat als er een halszaak van wordt gemaakt, het niet in de juiste proporties wordt gezien.

Beoordelen we het Nederlandse kerklandschap op de aanwezigheid van de Heilige Geest, dan hebben we het niet heel erg makkelijk. Enerzijds zijn er kerken die zeggen dat de Heilige Geest wel degelijk een rol speelt, maar dat de zaken waar dit duidelijk aan te merken valt niet meer voor deze tijd zijn. Bijbels gezien is dit niet te onderbouwen. Stelt u daarom kritisch de vraag of de Heilige Geest hier inderdaad een rol speelt, want als dit niet zo is, dan is hier een zorgwekkende reden voor. Aan de andere kant zijn er weer kerken die de gaven van de Heilige Geest simuleren. Dit is imitatie. De duivel is heel goed in het nadoen van de Here God. Nu wil ik niet suggereren dat een kerk waar imitatie plaatsvind direct gestuurd wordt door de duivel, maar wel dat het belangrijk is dit te toetsen. Dit kan je doen door met een gelovig hart te bidden. Al met al vind ik dat je bijbels gezien zeker mag concluderen dat een kerk die niet werkt met de gaven van de Heilige Geest een lege huls is. Het lijkt vaak veilig, maar is levensgevaarlijk. Als God zijn gaven niet geeft, of de kerk gebruikt de gaven niet, dan zitten de kerk en God niet op één lijn. Een echt gelovige christen wil zo dicht mogelijk bij God zijn en mag dit in geen geval accepteren.