Opnieuw geboren en dan?

Opnieuw geboren en dan?

Je kunt natuurlijk opnieuw geboren worden tijdens het bezoeken van een kerkdienst, het is dan meestal een logische stap om bij de kerk te blijven waar je tot bekering bent gekomen. Ook kan het zijn dat je tot bekering komt, zonder ooit een kerk te hebben bezocht. Of je komt tot bekering terwijl je al jaren niet meer naar de kerk bent geweest en dus geen vaste gemeente hebt.

Als een baby geboren wordt, moet de baby eten hebben, anders sterft het. Zo is het ook als je geestelijk opnieuw geboren wordt, je hebt voedsel nodig. Dit krijg je o.a. door het lezen van de bijbel, maar een vaste gemeente is ook erg belangrijk. 

Wat voor gemeente heb je nodig na je bekering?

Een gemeente die je kan begeleiden richting een volwassen geloof is van enorm belang. Het is alleen erg moeilijk dezew te herkennen. Misschien heb je wel een buurman, of buurvrouw die al jaren naar de kerk gaat. Je kan natuurlijk bij hen vragen stellen, of een keer meegaan naar de kerk. Toch mag je hierin nooit blind op andere mensen vertrouwen, hoe goed ze het ook met je bedoelen. Alleen de bijbel en de Heilige Geest geven feilloos de juiste antwoorden op je vragen.

Het is belangrijk om in de gaten te houden dat je in een gemeente zit waar je geloof verder kan groeien. Er zijn ook gemeentes waar dit de eerste tijd wel gebeurd, maar vervolgens merk je dat de groei van je geloof begint te blokkeren. Onthoud altijd dat de Here Jezus een levende relatie wil met jou. Dit is de reden dat wij mensen zijn gemaakt. Hier mag je dan ook nooit iemand tussen laten komen.

Een volwassen christen worden. Een wonderlijk proces.

Een volwassen christen worden doe je vaak deels met behulp van je kerkgemeente. Hier zit een groot verschil tussen de diverse kerken. Er zijn kerken die je willen opvoeden en je exact vertellen wat je wel en niet mag als christen. Er zijn ook gemeenten die je heel erg vrijlaten hierin.

Aan de ene kant is het natuurlijk wel prettig om duidelijke kaders te hebben, aan de andere kant kan het ook je geloof kapot maken. De Here Jezus zei zelf dat de Geest van de waarheid(De Heilige Geest) zou komen om de weg te wijzen naar de volle waarheid. Een kerk kan hier twee rollen vervullen. Jou de weg wijzen hoe je de Heilige Geest goed kan verstaan, of jou vertellen wat de Heilige Geest misschien anders zou zeggen. Mijns inziens moet een kerk zich maximaal inzetten voor een levend geloof van de pasbekeerde medemens.

Dit hoeft niet altijd door de voorganger, ouderlingen, of oudsten te worden gedaan. In veel kerken zitten ook heel erg volwassen christenen. Een goed gemeenteleven en een goede werking van de Heilige Geest kan je vaak herkennen aan het feit dat er van dit soort mensen zijn die jou gaan helpen. Anderen helpen en dan vooral bij geloofszaken is simpelweg een eigenschap van volwassen christenen.