Nawoord zoektocht naar de juiste kerk

Nawoord

Indien je op zoekbent naar een kerk, of je twijfels hebt bij je huidige kerk, hoop ik dat dit e-book je enigzins heeft kunnen helpen. Uiteraard is het belangrijk om alle informatie die ik je hiermee heb gegeven te toetsen aan de bijbel.

De reden dat ik dit e-book heb geschreven is omdat ik veel mensen zie die te goedertrouw naar de kerk gaan, hier klakkeloos alles aannemen en vervolgens diepgewortelde gedachten hebben over het christelijk geloof dit niet op waarheid berusten. Dit is natuurlijk een ernstige zaak.

Zelf heb ik ook jarenlang rondgelopen met verkeerde ideeën over het het geloof. Dit zat zo diep, dat ik het idee had God te verlaten als ik op andere gedachten zou komen. Toch heb ik op een gegeven moment de kerk voor enkele jaren verlaten. Het geloof in God bleef gelukkig als een klein waakvlammetje branden in mijn leven. Nadat de Here Jezus mij liet beseffen dat het toch echt tijd werd om weer serieus met mijn geloof bezig te gaan, kwamen de twijtels of ik terug moest keren naar mijn oude kerkgenootschap, of verder moest zoeken.

Ik had werkelijk geen idee wat de juiste weg was. Ik zag diverse kerkstromingen en ook de onderlinge verschillen. Wat was de juiste kerkstroming? Waar is God werkelijk te vinden? Wat zegt de bijbel? En is het zo dat sommige dingen wel in de bijbel staan, maar niet letterlijk? Allemaal vragen, waar ik geen antwoord op wist. Ik was bang de verkeerde keuze te maken. Toen kwam bij mij het idee om hiervoor ernstig te bidden. God zou dan nooit tegen me kunnen zeggen dat ik mijn best niet heb gedaan de waarheid te vinden. Ik heb een antwoord afgesmeekt en gevraagd om wijsheid en inzicht.

Directe antwoorden kreeg ik niet. Wel een wonderlijke vergroting van mijn inzicht. Ik merkte dat ik plotseling in staat was het verschil te zien in dingen die ter ere van God zijn en dingen die door mensen zijn bedacht. Dit stemde me aan de ene kant blij, aan de andere kant ontdekte ik wel dat het christelijk geloof enorm vermengd is met menselijke ideeën.

Ik heb vervolgens veel vragen gesteld aan diverse mensen in diverse kerkgenootschappen. Ik ben me serieus gaan verdiepen in wat er in een kerkgemeente gebeurde en waarom. Door de mij geschonken gave van onderscheiding wist ik steeds vrijwel direct of iets goed was, of niet. Alleen exact uitleggen waarom is niet altijd direct mogelijk. Ik zocht al deze zaken op in de bijbel. Tot mijn verbazing vind ik vrij snel alle antwoorden. De bijbel is duidelijk en erg direct.

Ik heb in de loop van de tijd een aantal kerken bezocht en heb pas tijdens het schrijven van dit e-book een gemeente gevonden waar ik me bij aan wilde sluiten. God heeft heel duidelijk leiding gegeven in dit proces. Op eigen kracht had ik nooit een goede onderscheiding kunnen maken.

Tijdens dit proces heb ik veel van God gevraagd en veel mogen leren. Ook heb ik veel van andere mensen gevraagd. Soms op een zeer wantrouwende manier. Misschien soms wel iets te wantrouwend. Toch heb ik gemerkt dat ik altijd goed onderbouwde antwoorden heb gekregen en uiteindelijk had ik het idee van een puzzel die in elkaar viel.

Na dit proces kwam ik met een aantal mensen in aanraking die ook worstelen met hun geloof en dan voornamelijk met de vraag of hun kerkgenootschap wel de wil van God vervuld. Gaandeweg begon ik in te zien dat dit niet toevallig was. God heeft me niet voor niets dit pad af laten leggen. Het besef kwam dat ik besefte anderen te moeten helpen met wat ik heb mogen leren.

Toen ik begon met dit e-book schrijven was het bedoeld voor één persoon, maar na een aantal alinea's te hebben geschreven, kreeg ik hulp van de Heilige Geest. De onderwerpen kwamen op zeer bijzondere wijze bij me binnen. Ik ben direct overnieuw begonnen, maar nu in een algemenere vorm. Ik hoop dat dit e-book ook bij jou zorgt voor een helder inzicht.