Het gelovige gebed wordt echt verhoord

Het gelovige gebed wordt echt verhoord

In de vorm waarin een gebed plaatsvindt verschillen veel gemeenten. In de ene gemeente vinden er lange gebeden plaats gevuld met veel(standaard) mooie woorden. In de andere gemeente lijkt het gebed wel een ondergeschoven kindje en worden de dingen waarvoor gebeden wordt er even snel doorheen gegooid.

Komt jouw gebed hoger dan het plafond?

Of een gebed hoger komt dan het plafond hangt niet af van de vorm, maar van de houding van je hart, of de houding van de harten van de gemeente. Wordt er gebeden omdat het een verplicht nummertje is? Of wordt er werkelijk gesproken met de levende God die hemel en aarde gemaakt heeft?

In een gebed moet je je bewust zijn dat je praat tegen de meest heilige die er bestaat. Een gebed dient dus met een grote mate van respect plaats te vinden. Dit heeft niets te maken met mooie, of beleefde woorden, maar met je oprechtheid. Verwacht niet dat je gebed veel waarde heeft als je in de kerk meebid met de voorganger, maar in huiselijke kring het gebed verwaarloost. Er zit een enorme kracht in het gebed. God toetst natuurlijk of iets goed voor je is en of het goed is voor je medemens, maar als je vraag deze toets doorstaat zal je zeker ontvangen wat je vraagt. Belangrijk is of je wel echt vraagt en of je ook echt gelooft dat je gebed verhoord wordt. Je moet namelijk zeker weten dat de Here Jezus bestaat en je bewust zijn van zijn goddelijkheid, ook moet je zeker weten dat hij luistert naar je gebed.

Gebeden worden echt verhoord.

Veel mensen waarvan hun gebed is verhoord, hebben niet simpelweg wat dingen gevraagd, ze hebben ze afgesmeekt bij God. Urenlang in tranen bidden. Bidden met emotie, bidden met hun hart. God laat zich verbidden. Gaat degene die in jouw kerk voorgaat in gebed, voor in emotie, of in statigheid? Is het gebed gericht op God, of zijn het mooie woorden die gericht zijn op de gemeente. Het is erg belangrijk dit te toetsen. Als je een ander mens die daar toe in staat is moet vragen je te helpen in je nood, dan doe je dat ook met emotie. Bij God die jou volledig neemt zoals je bent omdat je zijn kind bent, doe je dat dus des te meer.

Gelukkig heeft de Here Jezus ons veel geleerd over bidden. Hij heeft ons uitgelegd hoe een gebed God behaagt, maar ook hoe een gebed waardeloos is voor God.

Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’  Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan:

“Vader, laat uw naam geheiligd worden
en laat uw koninkrijk komen.
 Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben.
 Vergeef ons onze zonden,
want ook wijzelf vergeven iedereen
die ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving.”’

 Daarna zei hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: “Wil je mij drie broden lenen, 6 want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.”  En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt.”  Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen, en hem alles geven wat hij nodig heeft.  Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.  Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.  Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven?  Of een schorpioen, als het om een ei vraagt?  Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’ (Lucas 11 vers 1 t/m 13)

En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.  Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. 8 Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen. (Matheüs 6 vers 5 t/m 7)