Goddelijke genezingen in de kerk

Goddelijke genezingen in de kerk

Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer.  Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. (Jak 5 vers 14 en 15). 

Wil God mensen genezen door wonderen?

God wil mensen genezen door andere mensen. Het staat zwart op wit in de bijbel. In de vele kerken waar wordt ontkent dat genezingen plaats moeten vinden is nog veel meer mis. Ontkenning hiervan, is dus ook een ontkenning van een deel van de bijbel. Wordt de bijbel dan wel gelezen met behulp van de Heilige Geest? Blijkbaar niet, want de Heilige Geest zou dit nooit doen. De Heilige Geest zegt enkel wat hij inkrijgt van God en dan zou God dus zichzelf tegenspreken. Dit is niet alleen ondenkbaar, dit is onmogelijk. Het is dus maar de vraag of in deze kerken de preek wel door de Heilige Geest wordt ingegeven. Een pakkende preek hoeft tenslotte niet geestelijk te zijn. Een niet geestelijke preek kan ook  veel waarheid bevatten, maar dit soort preken missen een fundamenteel onderdeel. De ingeving van de Heilige Geest. Deze is zo belangrijk. De Heilige Geest weet wat de gemeente nodig heeft. De preek is bedoeld om de gemeente te voeden. God weet welk voedsel de gemeente nodig heeft.

Goddelijke genezing komt nog steeds ook in Nederland regelmatig voor

Ik heb voldoende wonderbaarlijke genezingen gezien en ook zelf enkele malen aan de lijve ondervonden, dat ik zeker weet dat het nog steeds van deze tijd is. De bijbel schrijft erover, het is dus de wil van God. Nu zijn er voorgangers, die ten stelligste afraden diensten te bezoeken waar genezingen plaatsvinden. Het verbaast mij ten zeerste dat God met wonderen deze diensten bevestigt, maar een voorganger die zichzelf dienstknecht van God noemt, zegt dat hier gevaren aan kleven.

Vinden genezingen echt plaats door Goddelijke kracht?

Uiteraard kan je jezelf de vraag stellen of deze genezingen wel door Goddelijke kracht plaatsvinden, of dat deze gefundeerd zijn op andere krachten. We hebben in Nederland tenslotte lange tijd te maken gehad met Jomanda, maar voor zover ik weet combineerde Jomanda niet het woord van God met haar “wonderen”, maar draaiden haar healings om haar eigen persoon en een begrip dat ze aanduidde als de “andere wereld”. Wonderen die plaatsvinden zonder dat de naam van de Here Jezus genoemd wordt, kun je beter ver bij vandaan blijven, mogelijk is het suggestie, een trucje, of in het ergste geval de kracht van de duivel. Opvallend is overigens dat mensen doorgaans meer moeite doen om een genezingsbedienaar te toetsen, dan hun eigen voorganger die wellicht bij herhaling verkeerde informatie geeft en daardoor het denken van de gemeente kan verwarren. Toch zijn er veel vragen over genezingsbedieningen. Het makkelijkst en meest duidelijk is om een gehele dienst waarin genezingen plaatsvinden te toetsen aan de bijbel. Wellicht niet aan hoe de bijbel je is uitgelegd, maar aan wat er letterlijk staat. God spreekt namelijk niet in codetaal. Tevens kun je bidden of je onderscheidend vermogen mag ontvangen. Mijn persoonlijk ervaring is dat God dit gul geeft, wellicht is dit logisch als je erom vraagt ter ere van zijn koninkrijk.

Ga bij het beoordelen van genezingsbedieningen of welke andere bediening dan ook nooit af op je eigen gevoel, ga ook niet af op wat je gewend bent, maar vraag antwoorden van God en lees de bijbel. Denk hierbij ook aan het feit dat de bijbel in zijn letterlijke betekenis meer waarheid bevat, dan de mooiste uitleg over de bijbel die je ooit hebt gehoord.