Geloven volgens de Bijbel

De ware manier van geloven volgens de bijbel.

Om te bepalen welke kerk de juiste is, is het handig om eerst vast te stellen wat geloven in God nu eigenlijk betekent. Hier is nogal veel verdeeldheid over. Sommige kerken zeggen dat de geloofsbelijdenis voor waar aannemen min of meer voldoende is, anderen zeggen weer dat het o.a. aan je kleding te zien is, weer andere kerken verwachten een vrijwel wereldvreemde levensstijl van hun gemeenteleden.

Bijbels gezien is het echter niet zo erg moeilijk om vast te stellen wat de ware manier van geloven is, of het makkelijk is om echt te geloven is dan weer een tweede. De Here Jezus zelf zegt dat het een enge, smalle weg is. Een kind van God zijn wordt je leven dus niet makkelijker door, maar vaak toch prettiger.

Wat betekent het nu eigenlijk om te geloven? Heel simpel, je moet opnieuw geboren worden. Dit is het belangrijkste aspect en hier valt of staat alles mee. Als je niet opnieuw geboren bent en je leeft verder nauwgezet volgens de bijbel, ben je absoluut niet op de goede weg.

Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.(Johannes 3 vers 3 t/m 6)

Opnieuw geboren worden

Wat betekent opnieuw geboren worden? Het is uiteraard logisch dat het hier niet gaat om een natuurlijke geboorte. Het betekent dat je geestelijk gezien opnieuw geboren wordt. Het is niet eenvoudig om goed uit te leggen hoe dit proces in zijn werk gaat. Veel mensen zeggen dat opnieuw geboren worden wil zeggen dat je bent gaan geloven, maar persoonlijk vind ik dit niet echt een goede uitleg hiervan.

De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft. Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.(Johannes 16 vers 13 t/m 16)

Als je opnieuw geboren wordt, ontvang je de Heilige Geest. Je wordt dus Geestelijk opnieuw geboren. Dit is mijns inziens de beste omschrijving. Deze gebeurtenis gaat niet ongemerkt voorbij. Als je de Heilige Geest ontvangt, ontvang je God. Hij komt in je wonen. De meest machtige en heilige die er bestaat, komt in jou wonen. Het zou raar zijn als dit ongemerkt plaatsvindt.

In welke kerk je ook zit, of hoe goed je ook misschien wel leeft. Het draait erom of je opnieuw geboren bent. Als je dat niet bent, is het onmogelijk om het koninkrijk van God binnen te gaan zoals de Here Jezus zelf zegt. Verzeker je er dus van dat je opnieuw geboren bent. Dit is namelijk het belangrijkste in je leven. Want het is de enige weg richting de hemel.