De Heilige Geest in de kerk van nu

De Heilige Geest in de kerk van nu

Hoe sterk is de Heilige Geest nog aanwezig in de gemiddelde kerk? Een vraag die op een zorgelijke  toon gesteld mag worden. In veel kerken zie je nog maar weinig terug van de gaven van de Geest zoals in de bijbel wordt beschreven. Waar de Heilige Geest aanwezig is in de kerk, vinden vaak wonderen en tekenen plaats, dit zijn de meer opvallende zaken, maar ook zorgt de Heilige Geest voor minder opvallende zaken. Mensen worden veranderd, de bijbel wordt beter begrepen en het bewustzijn van het bestaan van God wordt veel groter. Sterker nog, je kunt je afvragen of een echt geloof mogelijk is zonder hulp van de Heilige Geest.

De gaven van de Geest in de kerk

Zelf heb ik jarenlang in een kerk gezeten waar naar mijn waarneming niets werd gedaan met de gaven van de Heilige Geest. Door in de bijbel te lezen, wist ik dat het eigenlijk wel moest en zelf ervaarde ik wel de Heilige Geest, maar in de kerk kon ik het niet vinden. Ik verkeerde eerder buiten de kerk in een goede gemeenschap met God, dan binnen de kerk. Dit vond ik bijzonder pijnlijk, ik was oprecht op zoek naar een intenser contact met God. Ik heb het in die periode niet kunnen vinden.

Naast dat ik de minder opvallende geestelijke kenmerken niet kon vinden, werd er in deze kerk, zoals in zoveel kerken ook niets gedaan met de opvallende kenmerken van de Heilige Geest, zoals bijvoorbeeld de gave van genezing, spreken in tongen en de gave van profetie. De bijbel is hier op diverse plaatsen zeer duidelijk over. Dit hoort erbij. Er wordt dan wel voorbede gedaan voor de zieken, maar de gemeente gaat eerder naar de dokter dan naar de kerk, natuurlijk zijn er som acute situaties, dan bel je direct het alarmnummer, of zoek je op een andere manier medische hulp, maar als God je vader is, is je vader de meest bereidwillige en meest kundige dokter die er is. Logischer dus om dan je vader om hulp te vragen, dan de dokter.

De zegen van het christen zijn bestaat o.a. uit het geven en ontvangen van goddelijke genezing. De Here Jezus heeft ons dat gegeven en veel kerken doen er niets mee. De bijbel is er erg duidelijk over.

En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. 16 Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. 17 Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, 18 met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. (Marcus 16 vers 15 t/m 18).